Klantenservice

Snel naar: Betaalopties - Consumentenrecht - Fabrieksgarantietermijnen - Defect - Herroepingsrecht

 

Betaalopties en Verzendkosten

 • iDEAL
 • Onder rembours (rembourskosten € 30,00)
 • Vanuit het buitenland (hierover nemen wij contact met u op)
 • Bestelbedrag < € 50,00 : verzendkosten € 6,75
 • Vanaf € 50,00 : geen verzendkosten

[Naar boven]

 

 

Consumentenrecht

Uw recht op een deugdelijk elektrisch apparaat
Als je een elektrisch apparaat aanschaft, verwacht je een goed advies en vakmanschap. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Electro. Hetzelfde vertrouwen mag je ook hebben in de elektrische apparaten die wij verkopen. Want kwaliteit is ons handelsmerk. Normaal gesproken bereiken apparaten met goed onderhoud en zo nodig met reparatie van versleten onderdelen probleemloos het moment waarop je zelf weer aan iets nieuws toe bent.

Toch kan er vroeg of laat iets aan een apparaat mankeren. Iets wat niemand had kunnen voorzien en waarop de fabrieksgarantie van fabrikant/leverancier en de wettelijke garantie van de online winkel ook niet (meer) van toepassing is. Je loopt dan het risico met een ondeugdelijk apparaat te blijven zitten waarvan je de reparatiekosten nergens kunt verhalen. Om dat risico uit te schakelen, kun je bij Snelvoordelig een verlengd servicepakket voor elektrische apparaten afsluiten.

Welke garanties zijn er eigenlijk?
Als je een elektrisch apparaat aanschaft, mag je ervan uitgaan dat het apparaat deugdelijk is en doet wat het moet doen. Toch is een kapot apparaat niet vanzelfsprekend een ondeugdelijk apparaat, denk bijvoorbeeld aan normale slijtage. Bij aanschaf krijg je vaak garantie. Maar er bestaan verschillende soorten garanties. Die dekken niet allemaal hetzelfde, dus het is wel handig om te weten welke nu precies wat dekt. Daarom zetten we de belangrijkste garantievormen even op een rij:

1. Wettelijk recht
Je mag als consument verwachten dat een product geschikt is voor normaal gebruik. Heb je binnen zes maanden na aanschaf van een apparaat een klacht, dan moeten wij aantonen dat het apparaat bij aanschaf deugdelijk was en anders de klacht kosteloos voor je verhelpen. Na die periode is het aan jou om aannemelijk te maken dat er ten tijde van de aanschaf iets mankeerde aan het apparaat (non-conformiteit). Indien dat moeilijk is kunnen wij je hierbij helpen door onderzoek te (laten) doen. Blijkt dat er sprake is van een non-conformiteit dan kost dit onderzoek je niets, is er geen sprake van dan kunnen wij de kosten bij je in rekening brengen. Bij een gebleken gebrek bij normaal gebruik zal in beginsel de klacht kosteloos worden verholpen. In bepaalde gevallen zijn de kosten na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk voor jou als klant. Dit zal het geval zijn als een reparatie de levensduur aanzienlijk verlengt of een apparaat na een bepaalde gebruiksperiode wordt omgeruild.

2. Fabrieksgarantie
Vaak geeft ook de fabrikant en/of importeur garantie op zijn producten, meestal 1 à 2 jaar. Dat gebeurt volgens zijn eigen voorwaarden - en die kunnen per product verschillen. Kijk goed naar de inhoud, de garantietermijn en uitgesloten situaties zoals ondeugdelijk gebruik of aan slijtage onderhevige onderdelen.
Als de fabrikant en/of importeur kan aantonen dat je zelf verantwoordelijk bent voor een defect, dan kun je geen aanspraak maken op de garantie en zijn de kosten voor jou. "Snelvoordelig staat borg voor uw rechten als consument".

[Naar boven]

 

 

Fabrieksgarantietermijnen

Uw garantie
Snelvoordelig.nl is officieel verkooppunt van nagenoeg alle gerenommeerde elektronicamerken. Helaas gelden voor ieder merk andere procedures voor afwikkeling van garanties en reparaties. Onderstaand een overzicht van de services die wij bieden wanneer de aankoop onverhoopt defect raakt.

Vanzelfsprekend heeft de klant garantie bij snelvoordelig.nl. Snelvoordelig staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Zodoende zullen wij er te allen tijde zorg voor dragen dat onze service partner zijn werk op een juiste wijze uitvoert. Mocht je redelijke problemen ondervinden met een bij ons aangeschaft artikel en de verantwoordelijke service organisatie kan het niet naar wens oplossen dan kun je altijd op ons rekenen. Alle garantievoorwaarden van de fabrikant zijn bij het aangekochte product ingesloten.

Wij raden u aan alle serviceaanvragen met betrekking tot een defect product via de optie 'serviceaanvraag' in het informatieblok op de website te doen.

Witgoed & LCD/Plasma/LED televisie >32"
Bij witgoedproducten (zoals wasmachines, koelkasten, vaatwassers en dergelijke) en televisies, geldt dat snelvoordelig.nl homeservice aanbiedt via de officiële fabrieksservice. De klant vult een serviceaanvraag in via onze website en de serviceafdeling van snelvoordelig.nl verzorgt de verdere aanvraag. Vervolgens zal er door de servicecenter contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak met de monteur. De monteur zal vervolgens het probleem indien mogelijk bij de klant thuis verhelpen.

Bruingoed, Telecom en Klein Huishoudelijke producten
Voor alle producten buiten de categorie witgoed & televisie kan de klant gebruik maken van de snelvoordelig 'send-inn & return' garantie. Dit betekent dat men het product instuurt naar ons servicecenter, waarna deze spoedig in behandeling wordt genomen.
Let op: Wij raden onze klanten aan te allen tijde een 'serviceaanvraag' te doen via de website en de bevestiging van de serviceafdeling af te wachten alvorens het apparaat in te sturen. Het insturen van apparaten zonder serviceaanvraag is geheel voor risico van de klant.

Na reparatie zal het servicecenter de klant informeren en het product per pakketdienst wederom aanbieden.

Fabrieksgarantieperiodes
Gedurende deze periode heeft de klant recht op een kosteloze reparatie van de aankoop mits er sprake is van een technisch defect.
In de regel gelden de volgende fabrieksgarantieperiodes voor producten gekocht bij Snelvoordelig:

Witgoed: 2 jaar met eventueel home service
Bruingoed: 2 jaar, LCD/Plasma/LED TV's (homeservice vanaf 32")
(sommige merken hanteren een afwijkende fabrieksgarantieperiode, onze verkoopafdeling kan je informeren over de exacte voorwaarden per merk)
Telecom: 1 jaar garantie
Klein Huishoudelijk 2 jaar garantie

[Naar boven]

 

 

Defect

Bij bruingoed (m.u.v. autoradio's, navigatiesystemen en witgoedproducten) en digital imaging producten heeft de klant directe omruilgarantie. Dit betekent dat wanneer het aangeschafte product direct bij het eerste gebruik technisch defect is, de klant in nagenoeg alle gevallen recht heeft op een directe omruil voor een nieuw product.

Let op:
Een melding van een defect dien je direct te doen aan onze afdeling Verkoop & Service. Deze melding dient wel binnen 2 maanden na de ontdekking van het defect bij ons worden gedaan.

Geld terug of een nieuw product?
Wanneer je in aanmerking komt voor directe omruilgarantie (DOA -regeling), kun je er ook voor kiezen om het geld terug te krijgen of een ander product uit te zoeken. Wanneer de aankoop niet binnen deze regeling valt, kom je in principe niet in aanmerking voor een geld terug of nieuw product regeling. Je dient de verkopende partij dan de gelegenheid te geven om te zorgen voor een deugdelijke reparatie/vervanging. Snelvoordelig zal deze beoordeling (reparatie of vervanging) laten uitvoeren via het servicecenter. Bij herhaaldelijke technische defecten bij hetzelfde product zorgt snelvoordelig vanzelfsprekend voor een passende oplossing.

[Naar boven]

 

 

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • f. voor losse kranten en tijdschriften;
 • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

[Naar boven]